Events

NOC किर्तिपूरका प्रमुख महाबिर पुनसंग मुना

ब्यवहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन केन्द्र (RECAST, Tirbhuvan University )का कार्यकारी निर्देशक डा रामेश्वर अधिकारी र राष्ट्रीय आविस्कार केन्द्र ( National Innovation Centre) किर्तिपूरका प्रमुख महाबिर पुनसंग मुनाको संभाब्य अन्तरसंस्थागत सहकार्य बारे छलफल सन्तोषजनक रह्यो ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *