Events

हार्दिक बधाई तथा शुभकामना ।

नवप्रवर्तन तथा प्रविधि ब्यवस्थापन समिति (Innovation & Technology Management Committee) का Chair डा किशोर दाहालज्यूलाई मुना कृषि लिमिटेडका अध्यक्षद्वारा माइन्यूट पूस्तीका हस्तान्तरण । हार्दिक बधाई तथा शुभकामना ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *