Get in Touch
CONTACT

  >  

मुना कृषि लिमिटेडमा संस्थापकका लागि प्रतिबद्वता जनाउनु हुने तर आफै उपस्थीत भई हस्ताक्षर गर्न बांकी रहेका महानुभावहरूका लागि रकम जम्मा गर्न खोलिएको बैक खाता

MUNAA KRISHI LIMITED
Rashtriya Banijya Bank, New Road
A/C : 109 0000 18901
SWIFT : RBBANPKA

मुना कृषि लिमिटेडमा संस्थापकका रूपमा आफै उपस्थीत भई हस्ताक्षर गर्नु हुने महानुभावहरूका लागि रकम जम्मा गर्न खोलिएको बैक खाता

MUNAA KRISHI LIMITED
Agricultural Development Bank Ltd, Ramshahpath Kathmandu
A/C : 01-002-01573259-01-1
SWIFT : ADBLNPKA

Send Message

We would love to hear from you

 + 977 01 42 48 279
     + 977 01 98511 49 494

  info@munaa.com.np
      yubaraj.gurung@munaa.com.np

 Jyatha Marg 131, Thamel, Kathmandu, Nepal

Top